GAAP проти МСФЗ

GAAP (Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку в США) - це стандарт бухгалтерського обліку, який використовується в США, тоді як МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності) - стандарт бухгалтерського обліку, який використовується у понад 110 країнах світу. GAAP вважається системою бухгалтерського обліку, що ґрунтується на правилах, тоді як МСФЗ - це більш "засновані на принципах". Комісія з цінних паперів та бірж США планує перейти на МСФЗ до 2015 року.

Далі - це огляд відмінностей між структурами бухгалтерського обліку, використовуваними GAAP та МСФЗ. Це на широкому, рамковому рівні; відмінності в обліковому режимі для окремих випадків також можуть бути додані в міру оновлення.

Порівняльна діаграма

GAAP порівняно з діаграмою порівняння за МСФЗ
GAAPМСФЗ
Виступає за Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку Міжнародні стандарти фінансової звітності
Вступ Стандартні вказівки та структура типового фінансового обліку. Універсальний метод фінансової звітності, який дозволяє міжнародному бізнесу зрозуміти один одного та працювати разом.
Використовується в Сполучені Штати Понад 110 країн, включаючи країни Євросоюзу
Елементи виконання Доходи або витрати, активи або зобов'язання, прибутки, збитки, сукупний дохід Доходи або витрати, активи або зобов'язання
Необхідні документи у фінансовій звітності Баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про сукупний дохід, зміни власного капіталу, звіт про рух грошових коштів, виноски Баланс, звіт про прибутки та збитки, зміни власного капіталу, звіт про рух грошових коштів, виноски
Оцінки інвентаризації Останнє, перше; перший-в, перший-вихід; або середньозважена вартість Витрати на перше, перше або середньозважене значення
Скасування інвентаризації Заборонено Дозволено за певними критеріями
Призначення рамки Рамка GAAP США (або FASB) не має положення, яке прямо вимагає від керівництва розглянути рамки за відсутності стандарту або тлумачення для проблеми. Згідно з МСФЗ, керівництво компанії прямо вимагає врахувати рамки, якщо немає стандартів або тлумачень для певної проблеми.
Цілі фінансової звітності Загалом, широка спрямованість на надання відповідної інформації широкому колу зацікавлених сторін. GAAP забезпечує окремі цілі для суб'єктів підприємницької та непідприємницької діяльності. Загалом, широка спрямованість на надання відповідної інформації широкому колу зацікавлених сторін. МСФЗ забезпечує однаковий набір цілей для суб'єктів підприємницької та непідприємницької діяльності.
Основні припущення Припущення про "постійне занепокоєння" недостатньо розвинене в рамках GAAP США. МСФЗ відзначає основні припущення, такі як нарахування та постійні проблеми.
Якісні характеристики Актуальність, надійність, порівнянність та зрозумілість. GAAP встановлює ієрархію цих характеристик. Доречність та надійність - це основні якості. Порівнюваність є вторинною. Розуміння трактується як якість, що залежить від користувача. Актуальність, надійність, порівнянність та зрозумілість. Рамка IASB (IFRS) зазначає, що її рішення не може базуватися на конкретних обставинах окремих користувачів.
Визначення активу Американська загальна програма GAAP визначає актив як майбутню економічну вигоду. Рамка МСФЗ визначає актив як ресурс, з якого в майбутньому буде надходити економічна вигода компанії.

Зміст: GAAP проти МСФЗ

 • 1 Цілі фінансової звітності
 • 2 Презентація заробітку
 • 3 Документи
 • 4 Розкриття інформації
 • 5 Нематеріальні речі
 • 6 Облік активів
  • 6.1 Основні засоби
 • 7 Основні припущення
 • 8 Як МСФЗ впливає на американські компанії
 • 9 Список літератури

Цілі фінансової звітності

І GAAP, і МСФЗ мають на меті надати відповідну інформацію широкому колу користувачів. Однак GAAP забезпечує окремі цілі для суб'єктів господарювання та суб'єктів господарювання, тоді як МСФЗ має лише одну ціль для всіх типів суб'єктів господарювання.

Презентація заробітку

GAAP наголошує на плавних результатах заробітку з року в рік, надаючи інвесторам уявлення про нормалізовані результати. Наприклад, податки подаються на основі встановлених встановлених ставок, а не на те, що компанія фактично сплатила. Вони покликані допомогти інвесторам зрозуміти середні капітальні витрати та оподаткування для компанії.

Документи

GAAP вимагає, щоб фінансова звітність включала баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про сукупний дохід, зміни власного капіталу, звіт про рух грошових коштів та виноски. Рекомендується, щоб баланс розділяв поточні та необоротні активи та зобов'язання, а відкладені податки включалися до активів та пасивів. Міноритарні відсотки включаються до зобов'язань як окрема позиція.

МСФЗ вимагає, щоб фінансова звітність включала баланс, звіт про прибутки та збитки, зміни власного капіталу, звіту про рух грошових коштів та виноски. Необхідно відокремити поточні та необоротні активи та зобов'язання, а відкладені податки повинні відображатися як окрема позиція на балансі. Частки меншості включаються до власного капіталу як окрема позиція.

Розкриття інформації

Відповідно до GAAP, компанії зобов'язані розкривати інформацію про свій вибір обліку та свої витрати у виносках.

Нематеріальні

У GAAP придбані нематеріальні активи (як НДДКР та витрати на рекламу) визнаються за справедливою вартістю, тоді як у МСФЗ вони визнаються лише у тому випадку, якщо актив матиме майбутню економічну вигоду та має вимірювану надійність.

Облік активів

GAAP США визначає актив як майбутню економічну вигоду, тоді як згідно з МСФЗ, актив - це ресурс з якої очікується надходження економічної вигоди.

Основні засоби

Відповідно до GAAP США, основні засоби, такі як майно, машини та обладнання, оцінюються за допомогою вартісна модель тобто історична цінність активу за вирахуванням накопиченої амортизації. МСФЗ дозволяє іншу модель - модель переоцінки - на якій базується справедлива вартість на дату оцінки за вирахуванням будь-яких наступних накопичених амортизаційних відрахувань та збитків від знецінення.

Нижче на відео представлено порівняння поводження з основними фондами за МСФЗ та GAAP.

Основні припущення

У рамках МСБО (МСФЗ) важливіші припущення, такі як нарахування та постійне занепокоєння, надають більшого значення. Концепція постійного занепокоєння, особливо, є більш розвиненою в МСФЗ порівняно з загальнодоступними стандартами США.

Як МСФЗ впливає на американські компанії

Незважаючи на те, що американські компанії використовують GAAP та не використовують безпосередньо МСФЗ для своїх подань на SEC, МСФЗ все-таки впливає на них. Наприклад, у випадках глобальних злиттів та поглинань, коли вони мають дочірні компанії, які не є США, або сторонами, які не є США, такими як інвестори, клієнти або постачальники. У кількох таких випадках від американських компаній може вимагати надання фінансової інформації відповідно до стандартів МСФЗ.

Швидкий перехід від GAAP до IFRS також буде складним для декількох американських компаній.

Список літератури

 • Вікіпедія: Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (США)
 • Вікіпедія: Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Звіт PwC про вплив МСФЗ на американські компанії
 • Чи відрізняються МСФЗ від загальних стандартів США? - IFRS.com
 • GAAP США проти МСФЗ: Основи - Ернст енд Янг (PDF)
 • CFA рівень 1 том 3, фінансова звітність та аналіз